Posts Tagged ‘P.A.U.’

Activitats resoltes sobre el text de la República, de Plató

Desembre 1, 2012

Ací teniu resoltes algunes activitats proposades al llibre de Carlos Roser, sobre la República de Plató. Aquestes respostes només s’han de prendre com a orientacions per a resoldre les activitats dels examens. Cal tindre presents les indicacions fetes a classe.

  • Activitat de definició de termes (qüestió 2), pàgina 74, número 7: Defineix el terme Idea del Bé, partint de la informació oferta pel text, i completant-la amb el coneixement que tingues de la filosofia de l’autor.
  • Activitat de definició de termes (qüestió 2), pàgina 89, número 5: Defineix el terme Idees, partint de la informació oferta pel text, i completant-la amb el coneixement que tingues de la filosofia de l’autor.
  • Activitat de definició de termes (qüestió 2), pàgina 89, número 6: Defineix el terme Imatges, partint de la informació oferta pel text, i completant-la amb el coneixement que tingues de la filosofia de l’autor.
  • Activitat de definició de termes (qüestió 2), pàgina 90, número 10: Defineix el terme Hipòtesis, partint de la informació oferta pel text, i completant-la amb el coneixement que tingues de la filosofia de l’autor.
  • Activitats de síntesi dels capítols XX i XXI del llibre VIé, números 11 i 12, pàgines 90-91.
  • Activitat de síntesi d’un text (qüestió 1), pàgina 91, número 13: Sintetitza les idees del text mostrant en el teu resum l’estructura argumentativa o expositiva desenvolupada per l’autor. En aquest cas, es tracta d’un text argumentatiu, i cal que a la resposta apareguen el tema, la tesi i els arguments o raons que dona per a afirmar la tesi.
Anuncis

Història de la Filosofia. PAU 2011 (juny)

Novembre 9, 2011

Descarrega’t l’examen d’Història de la Filosofia de la convocatòria de juny a les PAU 2011.