Posts Tagged ‘Hume’

Recuperació Hume

Abril 5, 2010

HUME

Activitats de recuperació

Pasqua 2010

Les activitats proposades estan agrupades seguint el model de l’examen, amb quatre tipus de qüestions: de síntesi (resum expositiu o argumentatiu) (qüestió primera), de definició de termes (qüestió segona), de redacció (qüestió tercera) i de relació o contextualització (qüestió quarta).

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Anuncis

Hume

febrer 24, 2010

David Hume pretèn elaborar la ciència de la naturalesa humana, seguint el model de Newton en relació a la ciència natural. El marc teòric des del qual durà a terme aquesta ciència de la naturalesa humana és la filosofia empirista.

Per a Hume, l’ésser humà no solament té la capacitat de conéixer i de descriure el món que l’envolta, i del qual ell també forma part, sinó que també és capaç de valorar les accions i actuar en conseqüència.

La primera capacitat és pròpia de l’enteniment i té a veure amb la racionalitat teòrica, la qual té com a producte el coneixement, i en particular, la ciència. La segona capacitat és pròpia de la voluntat, que té a veure amb la racionalitat pràctica,  i s’expressa en la concucta moral.

De la primera qüestió estrictament epistemològica se’n va ocupar a la primera part del Tractat de la Naturalesa Humana, i de la segona, a la tercera part. Pel que fa als textos que anem a treballar a l’aula, dels problemes epistemològics en parla al Compendi, i dels problemes morals ho fa a l’Apèndix I de la Investigació sobre els principis de la moral.