Archive for the 'Hume' Category

Recuperació Hume

Abril 5, 2010

HUME

Activitats de recuperació

Pasqua 2010

Les activitats proposades estan agrupades seguint el model de l’examen, amb quatre tipus de qüestions: de síntesi (resum expositiu o argumentatiu) (qüestió primera), de definició de termes (qüestió segona), de redacció (qüestió tercera) i de relació o contextualització (qüestió quarta).

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Anuncis

Hume

febrer 24, 2010

David Hume pretèn elaborar la ciència de la naturalesa humana, seguint el model de Newton en relació a la ciència natural. El marc teòric des del qual durà a terme aquesta ciència de la naturalesa humana és la filosofia empirista.

Per a Hume, l’ésser humà no solament té la capacitat de conéixer i de descriure el món que l’envolta, i del qual ell també forma part, sinó que també és capaç de valorar les accions i actuar en conseqüència.

La primera capacitat és pròpia de l’enteniment i té a veure amb la racionalitat teòrica, la qual té com a producte el coneixement, i en particular, la ciència. La segona capacitat és pròpia de la voluntat, que té a veure amb la racionalitat pràctica,  i s’expressa en la concucta moral.

De la primera qüestió estrictament epistemològica se’n va ocupar a la primera part del Tractat de la Naturalesa Humana, i de la segona, a la tercera part. Pel que fa als textos que anem a treballar a l’aula, dels problemes epistemològics en parla al Compendi, i dels problemes morals ho fa a l’Apèndix I de la Investigació sobre els principis de la moral.