Recuperació Plató

Abril 5, 2010

PLATÓ

Activitats de recuperació

Pasqua 2010

Les activitats proposades estan agrupades seguint el model de l’examen, amb quatre tipus de qüestions: de síntesi (resum expositiu o argumentatiu) (qüestió primera), de definició de termes (qüestió segona), de redacció (qüestió tercera) i de relació o contextualització (qüestió quarta).

Farem servir el llibre roig de l’editorial Diálogo, on està el text de Plató, les activitats i la informació sobre el text. És convenient llegir l’apartat III: La filosofia de Plató (pàg. 25-56).

Les qüestions primera i segona són activitats de comentari de text. Com que el text de Plató està estructurat en quatre blocs, abans de contestar-les, cal que:

 • Llegiu completament el text de cada bloc.
 • Llegiu la guia de lectura de cada bloc.
 • Llegiu la informació complementària de cada bloc.
 • Contesteu les activitats de lectura i comprensió (totes).

A continuació, feu les activitats de síntesi d’un text i d’argumentació (qüestió primera) i les activitats de definició de termes (qüestió segona) corresponents a cada bloc. Cal que les feu totes.

Pel que fa a la redacció (qüestió tercera), heu de fer almenys dues de les següents:

 • Coneixement del bé en sí i el bon govern de la ciutat.
 • La realitat i les seues formes.
 • Opinió (doxa), pensament (dianoia) i ciència dialèctica en la filosofia de Plató.
 • Educació i coneixement de la veritat en el pensament de Plató.
 • L’educació i el govern de la polis.
 • Individu, comunitat i govern en el pensament de Plató.

Finalment, en relació a la quarta qüestió, n’heu de fer una de les proposades a continuació:

 • Plató i els pitagòrics.
 • Plató, Heràclit i Parmènides.
 • Plató i els sofistes.
 • Plató i la crisi de la democràcia atenesa.
 • Plató, deixeble de Sòcrates.
 • Platonisme matemàtic en l’actualitat.

Aquestes activitats pots contestar-les a partir de la informació dels apartats I i II del llibre roig (pàgs. 5-10 i 11-23, respectivament).

Les indicacions i aclariments per a la correcta resolució dels quatre tipus d’activitats les teniu a l’apartat V del llibre roig (pàgs. 123-137).

Heu de lliurar per escrit les respostes a totes aquestes activitats el dimecres 14 d’abril de 2010.

Anuncis
%d bloggers like this: