Necessitat de la filosofia

febrer 8, 2018

“… el coneixement de la filosofia, sense que siga un primer pas en la formació de filòsofs, professionals o no, ja és valuós per si mateix. Fer pensar i repensar les qüestions humaníssimes de sempre, fomentar  l’anàlisi, l’esperit crític, formar ciutadans que avaluen i sospesen el pensament rebut o que se’ls vol fer
adoptar, és una tasca absolutament necessària si no volem una societat submissa i consumidora, no sols de coses, sinó de lemes, consignes, proclames i eslògans. Cal fomentar l’existència d’individus que siguen els jutges dels pensaments que puguen acabar fent seus, que masteguen les idees abans d’engolir-les i que no ho facen de manera acrítica o automàtica. El pensament que s’accepta sense judicar prèviament
és un prejudici, i els prejudicis creen murs, generen vies inevitables, sense opcions ni alternatives. Sense les alternatives, el pensament propi deixa d’existir i un pensament que no és propi no és pensament de veritat. Fins i tot aquest últim ha de ser sotmès a escrutini, i no deixar que es solidifique per sempre. Convé que hi haja individus que qüestionen i es qüestionen, que pregunten i es pregunten, que continuen
preguntant quan semble que estiga clar allò que no pot ser mai clar del tot; que possibiliten continuar avançant.”

Tobies Grimaltos: “El joc de pensar o dels professors universitaris i la divulgació”, Filosofia, ara! Revista per a pensar. filoara.cat – Vol. 2 (2016) No. 01.

 

Anuncis

El punt de vista de Forges sobre l’ateisme

febrer 4, 2018


L’existència de Deú (J. Teichman i K.C. Evans)

gener 29, 2018

… els filòsofs han estat pensant en Déu durant segles. El seu interès s’ha centrat amb freqüència en la idea de la demostració. Pot demostrar-se l’existència de Déu? O només pot ser admesa com una qüestió de fe?

Les proves o intents de prova de l’existència de Déu més importants són: els arguments de la Revelació, l’argument dels miracles, l’argument de la primera causa [argument cosmològic o de la contingència], l’argument ontològic i l’argument del disseny [argument teleològic].

Ací teniu exposats breument aquests arguments: La existencia de Dios (J. Teichman i K.C. Evans)


Ateisme i agnosticisme, segons Comte-Sponville

gener 17, 2018
El ateísmo es un tema filosófico singular. Es una creencia, pero negativa. Un pensamiento, pero que sólo se alimenta de la ausencia de su objeto.
Esto es lo que indica suficientemente la etimología: esta pequeña a, que expresa negación, ante el inmenso théos (dios)… Ser ateo es ser sin dios, ya porque uno se contente con no creer en ninguno, ya porque afirme la inexistencia de todos. Así, en un mundo monoteísta como el nuestro, podemos distinguir dos formas de ateísmo: no creer en Dios (ateísmo negativo) o creer que Dios no existe (ateísmo positivo o militante). Ausencia de creencia o creencia en una ausencia. Ausencia de Dios o negación de Dios.
Pero no hemos de enfatizar excesivamente la diferencia entre estos dos ateísmos. Se trata más bien de dos corrientes de un mismo río; de dos polos, pero de un mismo campo. Normalmente, todo no creyente puede situarse, dudar, fluctuar entre ambos… Pero no por ello es menos ateo. Se cree en Dios o no se cree en él: es ateo todo aquel que elige el segundo término de la alternativa.
¿ Y el agnóstico? Es aquel que se niega a elegir, si tuándose así muy cerca de lo que he denominado ateísmo negativo, pero estando más abierto, y éste es su rasgo distintivo, a la posibilidad de Dios. Se trata de una especie de centrismo metafísico, o de un escepticismo religioso. El agnóstico no toma partido. No se pronuncia. No es ni creyente ni no creyente: deja abierto el problema.
André Comte-Sponville: Invitación a la filosofía. Cap. 8: El ateísmo. Pàgs. 99-113.

Déu (Comte-Sponville)

gener 17, 2018

Dios está fuera del mundo, en tanto que su causa y su fin. Todo procede de él, todo está en él («nuestro ser, nuestro movimiento y nuestra vida están en Él», decía san Pablo), todo tiende hacia él. Dios es el alfa y omega del ser: el Ser absoluto -absolutamente infinito, absolutamente perfecto, absolutamente real sin el cual nada relativo podría existir. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Por Dios.
Se replicará que esto no elimina la pregunta por la existencia de Dios (¿por qué Dios y no más bien nada?), lo cual es muy cierto. Pero Dios sería ese Ser que responde -desde sí mismo, por sí mismo, en sí mismo- a la pregunta por su propia existencia. Dios es causa de sí, como dicen los filósofos, y este misterio (¿cómo puede un ser ser causa de sí mismo?) es parte de su definición. «Entiendo por causa de sí aquello cuya esencia contiene la existencia -escribe Spinoza- o, dicho de otro modo, aquello cuya naturaleza no puede concebirse sino como existente.» Esto sólo es válido para Dios; esto es Dios mismo. Al menos el Dios de los filósofos. «¿Cómo entra Dios en la filosofía?», se pregunta Heidegger. Como causa de sí, responde: «El ser del ente, en el sentido de fundamento, no puede concebirse sino como causa sui. Éste es el concepto metafísico de Dios». A este Dios, añade Heidegger, «el hombre no puede ni rezarle ni ofrecerle sacrificios». Pero, sin él, ninguna oración, ningún sacrificio serían filosóficamente pensables. ¿Qué es Dios? Es el ser absolutamente necesario (causa de sí, absolutamente creador (causa de todo), absolutamente absoluto (no depende de nada, todo depende de él): es el Ser de los seres, y el fundamento de todos ellos.
André Comte-Sponville: Invitación a la filosofía. Cap. 7: Dios. Pàgs. 85-97.


Imatges de mort

gener 12, 2018

Exposició Imatges de mort. Representacions fotogràfiques de la mort ritualitzada. Museu Valencia d’Etonologia (20 desembre 2017 – 03 juny 2018)

“En l’època en què naix la fotografia, el 1839, la societat occidental mantenia un diàleg estret amb tot allò relacionat amb la mort. No obstant això, i com es pot veure en aquesta exposició, la tradició del retrat de difunts va ser una pràctica que es va vincular amb el ritu funerari de forma quasi natural i espontània, cercant de conservar l’última imatge d’un ésser estimat. Així doncs, aquesta tradició es perllonga fins als nostres dies. (…)”

http://www.museuvalenciaetnologia.es/ca/imatgesdemort


La felicitat que ens venen

Desembre 10, 2017

http://www.stevecutts.com/


És convenient complir les normes?

Desembre 3, 2017

Pintada. Desembre de 1959 (JMP)

Rodalies. Fotografies de José María i José Vicente Penalba, Universitat de València, 2004


Relació entre la fe i la raó en la filosofia medieval

Novembre 19, 2017


Dia Mundial de la Filosofia

Octubre 26, 2017